Ghidul solicitantului pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală a fost supus consultării publice

În data de 29 iulie 2016 Ministerul Fondurilor Europene a supus spre consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru apelul de proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală  – orașe / municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea […]

Detalii

Clarificări privind interpretarea unor criterii de eligibilitate aplicabile în cadrul apelului de proiecte 3.1A Eficiența energetică în clădiri rezidențiale

În data de 26 iulie 2016 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis clarificări privind interpretarea criteriilor de eligibilitate aferente Apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1. Este vorba despre criteriul de eligibilitate referitor la concordanța cu documentele strategice și cel referitor la perioada de construire a blocului. În ceea ce privește criteriul de eligibilitate referitor […]

Detalii

Îndrumar pentru completarea cererii de finanțare în aplicația electronică MySMIS

Ghidul specific pentru Apelul de proiecte 2.1A adresat microîntreprinderilor cuprinde în cadrul Anexei 1 un îndrumar pentru completarea cererii de finanțare în aplicația electronică MySMIS. În cadrul acestuia sunt descrise secțiunile cererii de finanțare care trebuie completate în MySMIS pentru apelul menționat, fiind incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate.  

Detalii

Programul seminariilor de informare din Regiunea Centru. Lansarea regională a finanțărilor pentru microîntreprinderi

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, în data de 26 mai 2016, versiunea finală a Ghidului specific pentru apelul de proiecte 2.1.A/2016, destinat microîntreprinderilor, din cadrul Priorității de Investiții 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare […]

Detalii

A fost aprobată Procedura simplificată aplicată de solicitanții privați de finanțare pentru perioada 2014-2020

În data de 14 aprilie 2016 a intrat in vigoare Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 427/01.04.2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicată de solicitanții privați de finanțare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Conform acestui document, dispare obligativitatea publicării de către potențialii solicitanții privați a unui anunț privind derularea procedurii […]

Detalii

Obtinerea certificatului digital calificat pentru aplicatia IT MySMIS 2014

MFE precizeaza ca numai reprezentantul legal (sau imputernicit) al unei persoane juridice care doreste sa depuna o cerere de finantare are nevoie de certificat digital calificat. In urma intrebarilor transmise cu privire la persoanele care au nevoie de certificat digital calificat pentru a se inregistra in aplicatia MySMIS 2014 versiunea 1.0., Ministerul Fondurilor Europene (MFE) precizeaza ca numai […]

Detalii