S-a lansat varianta finală a Ghidului specific aferent Obiectivului Specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, POR 2014-2020

UPDATE! Lansarea regională a apelului de proiecte va avea loc miercuri, 04.04.2018, începând cu ora 10:00, la sala de conferințe Hotel Parc Alba Iulia. AMPOR a lansat în data de 28 martie 2018, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru […]

Detalii

Unitatea medicală de chirugie de la Spitalul Municipal Târgu Secuiesc va fi reabilitată cu fonduri nerambursabile

Aproape 2,9 milioane lei vor fi investite până la sfârșitul anului viitor pentru îmbunătățirea gestionării energiei și reducerea consumurilor la Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, secția Chirurgie, pe baza unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, semnat azi, 28.03.2018, la sediul Primăriei din acest oraș, de către domnul primar Tibor Bokor și directorul general ADR […]

Detalii

A fost modificat Ghidul specific pentru apelul dedicat serviciilor sociale adresate copiilor

În 27.03.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, aferent Programului Operaţional Regional […]

Detalii

S-a prelungit termenul de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte aferent învățământului universitar

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte aferent Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivul Specific 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. Principalele modificări sunt: […]

Detalii

Fonduri europene pentru creșterea eficienței energetice la o clădire aparținând Jandarmeriei Române

IJJ Sibiu este beneficiarul unui contract peste un milion euro, prin Programul REGIO 2014-2020 În județul Sibiu se investește susținut pentru îmbunătățirea eficienței energetice și pentru reducerea consumurilor nejustificate de energie. Astăzi, la Alba Iulia, a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă prin care se atrag fonduri europene pentru reabilitarea clădirii principale a Inspectoratului Județean […]

Detalii

Modificarea formei de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare și completare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conține condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Astfel, modificarea prevede includerea unui format de buget al proiectului, modelul de grafic pentru cererile de prefinanțare/rambursare/plăți precum și […]

Detalii

Modificarea ghidului solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, aferent Priorității de Investiții 4.1 – Mobilitate urbană a POR 2014-2020. Principalele modificări din cadrul noii versiuni a Ghidului specific sunt următoarele: Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică se vor […]

Detalii

Sedinta de lucru a consortiului de inovare al Regiunii Centru la Targu Mures

Reprezentanti ai consiliilor judetene, primariilor, universitatilor, clusterelor, ONG-urilor, institutelor de cercetare, entitatilor de transfer tehnologic si firmelor din Regiunea Centru, membri ai Consortiului Regional de Inovare (CRI) Centru, s-au intalnit astazi, 21 martie 2018, intr-o sedinta de lucru la sediul Palatului Administrativ Mures. Rolul acestui for consultativ regional, organism partenerial care colaboreaza cu ADR Centru […]

Detalii

Reducerea costurilor energetice la doua unitati medicale din judetul Brasov prin proiecte europene de reabilitare termica

Finantarea gestionarii eficiente a energiei in cladirile publice din Regiunea Centru, prin POR 2014-2020 Inca doua proiecte de finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020, destinate imbunatatirii gestionarii energiei si reducerii consumurilor din Regiunea Centru, au fost semnate azi, 20.03.2018, la sediul Consiliului Judetean Brasov, avand ca beneficiar direct aceasta institutie reprezentativa pentru judetul Brasov, iar […]

Detalii

A fost modificat Ghidul specific aferent mobilității urbane din orașe și municipii

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte aferent Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate […]

Detalii