A fost modificat Ghidul specific pentru PI 3.2 – mobilitate urbană

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelurile de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI, din cadrul Priorității de Investiții 3.2 – Mobilitate urbană a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Modificările vizează:

  • includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziția şi modernizarea mijloacelor de transport public;
  • includerea posibilității de actualizare a informaţiilor publicate în conformitate cu art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 şi extinderea termenului de prezentare a contractului de servicii publice de transport local de călători, în cazul atribuirii directe.

Modificările sunt prezentate în documentul „Sinteza modificărilor”, anexat Ghidului specific.