ADR Centru se implica activ in coordonarea investitiilor finantate de la bugetul de stat si din surse europene

In data de 6 octombrie 2015, la Hotel Parc Alba Iulia, peste 60 de reprezentanti ai administratiei publice locale din Regiunea Centru si experti din cadrul ADR Centru au participat la o reuniune de lucru comuna cu reprezentanti ai Bancii Mondiale, pe tema armonizarii si coordonarii investitiilor finantate de la bugetul de stat cu cele finantate din fonduri europene. Obiectivele acestei intalniri de lucru au vizat prezentarea concluziilor si a recomandarilor privind coordonarea strategiilor si a planurilor de investitii, dar si gestionarea portofoliului de proiecte din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL), program gestionat la nivel national de MDRAP.

Intalnirea de lucru a fost coordonata de o echipa de specialisti desemnati de Banca Mondiala, impreuna cu conducerea ADR Centru, iar la manifestare au participat reprezentanti cu rol de decizie din cadrul Consiliilor judetene si al primariilor de pe cuprinsul celor sase judete: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu. Temele abordate au vizat detalierea contextului in care se vor derula proiectele de asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor PNDL, dar si pentru coordonarea si corelarea proiectelor de investitii ale administratiei publice locale.

Programul National de Dezvoltare Locala, coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, stabileste cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanta nationala, care sustin dezvoltarea regionala prin realizarea unor lucrari de infrastructura rutiera, tehnico-edilitara si socio-educativa. Obiectivele de investitii care pot fi finantate in cadrul programului trebuie sa vizeze lucrari de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru domenii specifice de infrastructura, in mediul rural, in cel urban, sau la nivel judetean. Programul se finanteaza din transferuri de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual in bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare si din alte surse legal constituite.

Obiectivul prioritar al PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor finantate prin alte programe, inchise in prezent, precum si sprijinirea autoritatilor publice locale in prioritizarea finantarilor, astfel incat Romania, in integralitatea ei, sa devina un spatiu construit eficient, in care toti locuitorii sa aiba acces egal la resurse, sa beneficieze de cresterea calitatii vietii si sa se faciliteze dezvoltarea comunitatilor functie de potentialul acestora si de strategiile de dezvoltare durabila, pe principii de competitivitate si coeziune teritoriala.

In cadrul discutiilor de la Alba Iulia, care vor fi replicate la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare ale Romaniei, participantii au dezbatut si teme referitoare la principiile care stau la baza solutiilor adoptate pentru armonizarea programelor si proiectelor de investitii, dar si referitoare la ordonarea proiectelor de investitii in functie de prioritate, cu prezentarea unui exercitiu demonstrativ de prioritizare a unor proiecte la nivel de judet.

„Programul este dedicat realizarii unor obiective de investitii de infrastructura de dimensiuni reduse ca volum, care nu indeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finantare europeana, sau la care este imperios necesara finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de Romania in cadrul Uniunii Europene. Noi, la nivelul ADR Centru suntem decisi sa sprijinim diseminarea acestor informatii, din mai multe motive. In primul rand ca si complementaritate fata de programele cu finantare europeana pe care le derulam, dar si pentru gestionarea unitara a lucrarilor de infrastructura, deoarece in ultimii ani s-a decis comasarea tuturor obiectivelor de investitii care vizeaza infrastructura locala intr-un singur program, asigurand astfel o strategie integrata si unitara de dezvoltare a Romaniei. Astfel respectam obligatiile asumate de tara noastra fata de Uniunea Europeana si institutiile financiare internationale”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru

Discutiile de la Alba Iulia au vizat si gestiunea eficienta a fondurilor publice in implementarea PNDL. Acest aspect se realizeaza prin selectarea proiectelor in urma analizei acestora, incadrarea in standardele de cost, asigurarea cerintelor esentiale de functionare, tehnice si de calitate in executie, in conformitate cu legislatia in vigoare. Introducerea la finantare a unor obiective noi sau in continuare se face de catre autoritatile publice locale in conformitate cu strategia proprie de dezvoltare locala, cu fundamentarea nevoii de investitii pentru asigurarea unui cadru armonios de dezvoltare comunitatii precum si cu respectarea tuturor obligatiilor contractuale fata de MDRAP.

Materialele aferente atelierului de lucru “Armonizarea și coordonarea investițiilor finanțate de la bugetul de stat cu cele finanțate din fonduri europene”, eveniment care a avut loc în data de 06 octombrie 2015, la Hotel Parc din Alba Iulia, pot fi descărcate accesând următoarele link-uri: