Chestionar referitor la digitalizarea mediului privat

ADR CENTRU a demarat elaborarea unui studiu privind nevoile și oferta de competențe digitale în administrație și economie, studiu care își propune, pe de o parte, să aducă informații de actualitate privind modul în care organizațiile publice și private se pregătesc/sunt pregătite pentru a face față unui nivel din ce în ce mai crescut al digitalizării serviciilor, proceselor, interacțiunii cu cetățenii, iar pe de altă parte de a identifica în ce măsură sistemul de educație și formare profesională răspunde acestor nevoi, asigurând servicii de formare adaptate și integrând competențele digitale la toate nivelurile educaționale.

Pentru colectarea informațiilor necesare studiului a fost elaborat un chestionar adresat mediului privat. Prin completarea acestui chestionar ne ajutați să înțelegem importanța care se acordă competențelor digitale la angajare, adecvarea competențelor digitale ale angajaților din companii, să identificăm barierele care încetinesc procesul digitalizării și să aflăm nevoile de îmbunătățire a competențelor digitale în sectorul privat.

Rezultatele studiului vor permite îmbunătățirea procesului de programare la nivel regional a fondurilor europene și vor putea fi utilizate pentru pregătirea unor proiecte de interes local și regional vizând creșterea capacității mediului de afaceri de a gestiona cu succes procesul amplu de digitalizare a economiei și societății prin activarea mecanismelor care susțin acest proces centrat pe îmbunătățirea pregătirii resurselor umane.

Deoarece majoritatea întrebărilor incluse în acest chestionar se referă la abilitățile digitale ale personalului din cadrul organizației dumneavoastră, recomandăm completarea acestuia de către departamentul Resurse Umane în colaborare cu departamentul/responsabilul IT. Durata estimată pentru completarea chestionarului: 15-20 minute.

Chestionarul se găsește aici.

Vă mulțumim pentru timpul acordat completării acestui chestionar!