Consultare publică pentru Ghidul specific aferent Priorității de Investiții 3.2 a POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat spre consultare publică, în data de 12 aprilie 2017, Ghidul specific pentru apelurile de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI și POR/2017/3/3.2/1/BI, aferente Obiectivului specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” din cadrul Priorității de Investiții 3.2 a POR 2014-2020.

Beneficiari apelului de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI sunt autoritățile publice locale din localitățile urbane, cu excepția municipiilor reședință de județ. Alocarea financiară pentru Regiunea Centru în cadrul acestui apel de proiecte este de 57,50 mil. euro (FEDR + buget de stat).

Eventualele observații și propuneri cu referire la această versiunea a Ghidului specific pot fi transmise până la data de 2 mai 2017, la adresa de e-mail regio@mdrap.ro.