Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice

Programul Operational Regional

Axa prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.2

Obiectivul programului:

 • Valorificarea resurselor naturale in scop turistic;
 • Diversificarea serviciilor turistice;
 • Imbunatatirea calitatii serviciilor de cazare;
 • Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, in scopul cresterii numarului turistilor si a duratei sejurului.

Solicitanti eligibili:

 • Autoritati ale administratiei publice locale;
 • Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale;
 • Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara; 
 • IMM-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe; 
 • Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale si ONG-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe.

Activitati eligibile:

 • Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic
 • Valorificarea potentialului turistic montan
 • Dezvoltarea turismului balnear
 • Modernizarea si extinderea structurilor de cazare precum si a utilitatilor conexe
 • Crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente

POR va finanta obiectivele cu potential turistic care sunt incluse in localitatile din mediul urban, localitatile din mediul rural in care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de 1.500.000 euro, statiunile balneare si balneo-climatice (indiferent daca sunt localizate in mediul rural sau urban).
Valoarea grantului:

 

Valoarea totala a proiectului:
minim 700.000 lei si maxim 85.000.000 lei
Pentru structuri de cazare: minim 700.000 si maxim 17.000.000 lei

Co-finantare beneficiar:

APL, ADI – minim 50%
Intreprinderi mijlocii – minim 40%
Intreprinderi mici si microintreprinderi si APL cu buget mai mic de 10 mil Euro si mai putin de 5000 de locuitori – minim 30%

Termen limita:

Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua

Informatii suplimentare:

Agentiile pentru Dezvoltare Regionala