Deschiderea Programului Operațional Regional 2014-2020

Deschiderea oficială a Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost anunțată de Sevil Shhaideh, în cadrul primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare POR 2014-2020.

Reprezentanții Comitetului de Monitorizare (CMPOR) au luat decizii importante în cursul primei reuniuni care a avut loc la București. Întâlnirea a fost prezidată de doamna Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. În cadrul reuniunii au fost dezbătute şi aprobate alocările orientative la nivel regional pentru POR 2014-2020, în special pentru categoria „regiuni mai puțin dezvoltate”, respectiv pentru cele 7 regiuni: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, având în vedere că alocarea pentru Regiunea Bucuresti Ilfov (categoria „regiuni mai dezvoltate”) este stabilită la nivelul Uniunii Europene.

Spre deosebire de 2007-2013, actualul Program Operaţional Regional are o contribuţie de 6,7 miliarde de euro din partea Comisiei Europene, ajungând la 8,2 miliarde de euro împreună cu bugetul de stat, cofinanţarea naţională şi finanţarea beneficiarilor. Aceste fonduri vor urmări în această perioadă să aducă mai multă coeziune în teritoriu, dezvoltarea regiunilor și a localităţilor pentru o dezvoltare echilibrată a ţării. Regiunii Centru îi revin peste 700 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, alocare brută, din bugetul POR 2014-2020.

Aprobat de către Comisia Europeană în iunie 2015, în prezent, în cadrul POR 2014-2020 au fost lansate spre consultare publică patru ghiduri specifice, pentru care au fost analizate criteriile de eligibilitate şi grilele privind evaluarea tehnică a proiectelor.

Este vorba despre:

  • Prioritatea de investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Operațiunea Microîntreprinderi;
  • Prioritatea de investiții 3.1. „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” – Operațiunea A – clădiri rezidențiale;
  • Prioritatea de investiții 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”
  • Prioritatea de investiții 6.1. „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Sursa: MDRAP

http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/prima-reuniune-a-comitetului-de-monitorizare-a-por-2014-2020