Eficentizare energetică la internatul Colegiului ”Batthyany Ignac”!

Un nou contract de finanțare asigură Municipiului Gheorgheni fondurile necesare pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare termică ale internatului Colegiului ”Batthyany Ignac”. Semnat la sediul ADR Centru din Alba Iulia de către domnul Nagy Zoltán, primarul municipiului Gheorgheni și de către domnul Simion Crețu, director general al ADR Centru, contractul este finanțat din bugetul Regiunii Centru al Programului Operațional Regional 2014-2020, alocat din Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1B.

Până în decembrie 2020, data estimată de către primărie ca fiind necesară pentru finalizarea proiectului, la clădirea internatului se vor realiza lucrări și investiții care vor duce la creșterea eficienței energetice şi reducerea consumului de energie finală. Proiectul are o valoare totală de 3,09 milioane lei, din care 2,51 milioane lei reprezintă fondurile nerambursabile solicitate de către Primăria Municipiului Gheorgheni, iar 50,22 mii lei reprezintă cofinanțarea asigurată de primărie pentru realizarea proiectului.

”Prin finanțarea acestor proiecte contribuim la reducerea consumului de resurse neregenerabile de energie și la limitarea impactului schimbărilor climatice, atât de evidente în ultima vreme prin diferențele mari de temperaturi și apariția unor fenomene meteorologice extreme. Construcțiile vechi nu au aplicate soluții tehnice de reducere a consumului de energie, fapt ce duce la un consum crescut și costuri pe măsură, în ceea ce privește utilitățile de gen gaz, curent. De aceea, aceste lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor sunt necesare pentru scăderea consumul de energie primară  și a cheltuielilor. În acest proiect vorbim de cei 80 de copii găzduiți pe parcursul anului școlar în internat și care, la finalizarea proiectului, vor avea o temperatura optimă în camere, atât de importantă pentru studiu, mai ales în această localitate amplasată într-o zonă muntoasă ”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Din bugetul proiectului se vor realiza lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, respectiv izolarea pereţilor exteriori, a soclului, termoizolarea planşeului peste ultimul nivel, izolarea termică a planşeului peste subsol neîncalzit, dar a faţadei – partea vitrată. Se va recurge la înlocuirea tâmplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu grile pentru ventilarea spaţiilor ocupate pentru evitarea apariţiei condensului pe elementele interioare de anvelopă. Se vor instala sisteme alternative de producere a energiei, sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă, instalaţii cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. Se va moderniza instalaţia de iluminat integrat a clădirii prin schimbarea corpurilor de iluminat existente la unele cu o performanță superioară din punct de vedere lumino-tehnic, şi un consum de energie mai scăzut. De asemenea, se vor înlocui corpurile de încălzire existente cu radiatoare din fontă, înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire, înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru apă caldă de consum. Toată infrastructura se va adapta pentru a asigura și accesul persoanelor cu dizabilități.

Principalii beneficiari ai proiectului sunt familiile și cei 80 de elevi cazați în internat, alături de personalul angajat, indirect beneficiind de îmbunătățirea condițiilor atât copiii din împrejurimile municipiului care pe viitor vor putea beneficia de investiție, cât și municipalitatea ce va reduce cheltuielile de funcționare, sumele economisite putând fi realocate pentru alte investiții.