Lansare spre consultare publica Ghid 5.2 – Imbunatatire mediul urban

In 13 noiembrie 2015, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat in consultare publica  Ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 5.2, intitulat “Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţie 5.2 Realizarea de acţiuni destinate mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

Eventualele observatii sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro , pana la data de 11 decembrie a.c., ora 16.00.