Lansare spre consultare publica Ghid 7.1 – Investitii in turism

In 13 noiembrie 2015, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat in consultare publica  Ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 7.1, intitulat “Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 7  Investiţii in turism, Prioritatea de investitie 7.1 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”.

Eventualele observatii sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro , pana la data de 11 decembrie a.c., ora 16.00.