Proiectele REGIO din Cugir-Alba, aduc aproape 25 milioane euro pentru creșterea calității vieții în oraș

Dintre toate proiectele europene derulate în orașul Cugir, județul Alba, investițiile realizate de administrația publică locală în dezvoltarea sistemului de educație depășesc 20 milioane lei, din care cea mai mare parte va proveni din surse nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Practic, în urma semnării recent a proiectului ”Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională pentru învățământul general obligatoriu la Școala Gimnazială nr.3 Cugir”, vor fi reabilitate, pe lângă această unitate de învățământ, încă 3 grădinițe, numărul de elevi și copii care vor beneficia de rezultatele acestor proiecte fiind de peste 900. Cererea de finanțare pentru Școala gimnazială nr. 3 are o valoare totală de peste 15,3 milioane lei, finanțarea fiind acordată prin Prioritatea de investiții 10.1, dedicată educației și  formării, în Programul REGIO 2014-2020, gestionat la nivel regional de ADR Centru.

Peste 730 de elevi și zeci de cadre didactice și auxiliare de la Școala Gimnazială nr. 3 din Cugir vor beneficia, începând cu anul 2024, de rezultatele acestui proiect, care își propune creșterea ratei de absolvire a învățământului obligatoriu la această Școală, prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și dotarea acesteia.

Orașul Cugir investește fonduri europene REGIO în reabilitarea a trei unități de învățământ preșcolar din cadrul Școlii Gimnaziale ”Iosif Pervain” și de la Școala Gimnazială ”Singidava”, ca și în cazul acestui proiect, prin modernizarea infrastructurii de educație, inclusiv prin achiziționarea de dotări. Toate aceste cereri de finanțare depuse de administrația publică locală se bazează pe prevederile obiectivului specific al acestei axe de finanțare, respectiv ”Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, pe apelul dedicat învățământului ante-preșcolar și preșcolar. Investițiile din proiectul de la ”Școala 3” prevăd reabilitarea termică a anvelopantei, cu reconformarea structurală a șarpantei, modernizarea instalațiilor utilitare, modernizarea finisajelor interioare și exterioare, modernizarea tâmplăriilor interioare și exterioare, echiparea clădirilor cu instalații necesare pentru securitatea la incendiu și, mai ales, echiparea clădirilor cu mobilier necesar unei bune desfășurări a activității de învățământ.

”De-a lungul timpului, am vorbit permanent cu cetățenii despre prioritățile noastre de dezvoltare. Nu suntem la prima sau primele accesări de fonduri europene, prin Programul REGIO. Am utilizat peste 20 milioane lei, în programul din perioada 2007-2015, pentru reabilitarea străzilor, pentru unitățile de învățământ, precum și pentru modernizarea ambulatoriului spitalului. De această dată, prin toate proiectele finanțate și coordonate de ADR Centru, atragem aproximativ 25 milioane euro sume nerambursabile, în timp ce valoarea totală a proiectelor noastre este de peste 130 milioane lei. Investim în domeniul social și al utilizării eficiente a energiei și a resurselor, reabilităm străzi și vrem să oferim condiții de trai tot mai bune pentru cetățeni. Până la urmă, asta dovedește faptul că și în orașele medii sau mici se utilizează eficient pârghia parteneriatului și rezultatele sunt vizibile pentru comunitate. De departe, cel mai important proiect al nostru este cel de reducere a emisiilor de carbon în oraș, pe baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, prin care vom reabilita străzi și vom achiziționa mijloace de transport nepoluante, inclusiv biciclete. Avem în derulare contractele pentru reabilitarea termică a Maternității Spitalului și pentru achiziția de noi dotări la Ambulatoriul spitalului, pentru eficientizarea sistemului de iluminat public, precum și pentru realizarea unui centru social pentru vârstnici. În urmă cu ceva vreme spuneam că toate contractele de dezvoltare din oraș vor depăși valoarea de 100 milioane lei și vedem acum că această valoare este mai mare, drept pentru care acum ne concentrăm să finalizăm aceste proiecte și să îmbunătățim calitatea vieții cetățenilor din oraș”, a declarat domnul Adrian Teban, primarul din Cugir.

Resursele financiare necesare proiectului ”Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională pentru învățământul general obligatoriu la Școala Gimnazială nr.3 Cugir” sunt alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – Prioritatea de investiții: 10.1 – Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, asigură dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Proiectul fi definitivat până în 31 decembrie 2023, valoarea totală cererii de finanțare fiind de 15.318.314,35 lei, din care suma nerambursabilă reprezintă peste 3,22 milioane euro (15.011.948,06 lei), diferența fiind reprezentată de contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile.

”Acest proiect completează inițiativele administrației locale cugirene, care implementează în total șapte proiecte REGIO, foarte importante pentru comunitate. Concret, fără aceste resurse europene, investițiile de care a beneficiat orașul Cugir în infrastructură, în domeniul sănătății, în educație și în domeniul social nu ar fi putut fi realizate. Acum multe străzi din oraș sunt complet modernizate, ambulatoriul spitalului este reabilitat și va fi curând dotat cu echipamente moderne. Astfel, folosind resursele locale, Cugirul este singurul oraș din județ și printre puținele din țară care a reușit să construiască propria șosea de centură, ocolind localitatea periurbană Vinerea. Acesta este rolul fondurilor europene: să degreveze edilii de investiții, pentru ca fondurile locale să poată fi folosite pentru diverse investiții locale de dezvoltare. Este important și faptul că finanțările pentru educație și sănătate vor convinge populația că se folosesc bani europeni pentru creșterea calității vieții. Pentru Cugir, grupul țintă al proiectelor de investiții în școli și grădinițe este reprezentant de întreaga comunitate, care va beneficia de servicii educaționale de calitate, iar oamenii nu vor avea tendința de a migra spre alte centre urbane. La nivel regional, prin Axa Prioritară 10 susținem multe investiții de acest gen, la grădinițe și scoli, la licee profesionale și universități, valoarea totală a proiectelor pe care le-am contractat și pe care le vom mai contracta urmând să depășească 800 milioane lei,” a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.