Secția de boli contagioase a Spitalului Municipal Sebeș beneficiază de investiții din fonduri europene!

Astăzi, 20.08.2018, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, a fost semnat proiectul de finanțare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, destinat îmbunătățirii gestionării energiei și reducerii consumurilor de curent și gaz de la Spitalul Municipal Sebeș, Secția Boli Contagioase, având ca beneficiar direct această instituție medicală a orașului, iar ca beneficiari indirecți, pacienții și medicii. Primarul municipiului, Dorin Nistor și directorul general ADR Centru, Simion Crețu, au semnat contractul pentru cererea de finanțare Creşterea eficienţei energetice a clădirii CONTAGIOASE din cadrul Spitalului Municipal Sebeş, a cărei valoare totală este de peste 1,5 milioane lei, suma nerambursabilă obținută fiind de circa 1,39 milioane lei. Investițiile vor fi susținute prin Prioritatea de Investiții 3.1.B ce vizează îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice cu fonduri nerambursabile alocate prin Programul REGIO 2014-2020.

”Municipiul Sebeș este acum un oraș care devine tot mai prosper și își creează un nou drum pe calea dezvoltării durabile. Orașul nostru a devenit unul dintre cele mai importante din judeţul Alba, datoritǎ dezvoltǎrii economice din ultimii ani. Acum  accesăm fondurile europene, deoarece avem nevoie de aceste resurse financiare și investim banii publici în ceea ce s-a dovedit important pentru locuitori. În perioada precedentă nu s-a făcut mai nimic și avem mult de recuperat, de aceea suntem foarte interesați de orice investiție care asigură îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. Este un lucru deosebit că semnăm acest contract imediat ce am sărbătorit Zilele Municipiului. Este un semnal bun pe care îl transmitem publicului, privind faptul că investim bani europeni în reabilitarea termică a clădirilor, pentru eficientizarea consumurilor de curent și gaz, precum și pentru reducerea costurilor publice. La secția de ”Boli Contagioase” a Spitalului municipal aceste investiții erau necesare, deoarece, până în prezent, nu am avut astfel de lucrări de reabilitare și eficientizare energetică. Anticipăm că reabilitarea și modernizarea acestei secții va atrage, noi cadre medicale și va asigura un act medical de calitate pentru pacienți”, a declarat, în momentul semnării acestui contract de finanțare, domnul Dorin Nistor, Primarul Municipiului Sebeș.

Cererea de finanțare pentru proiectul ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii CONTAGIOASE din cadrul Spitalului Municipal Sebeş” are ca obiectiv creșterea eficienței energetice a corpului de clădire unde pot fi tratați circa 300 de pacienți, din cadrul ansamblului pavilionar al Spitalului Municipal Sebeș, prin efectuarea de lucrări de reabilitare termică, modernizare rețele utilități și prin dotarea clădirii cu un sistem automatizat de management energetic. Prin acest proiect se prevede realizarea lucrărilor de reabilitare a anvelopă a clădirii, de reabilitare termică a sistemului de încălzire, dar și a lucrărilor ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, cu panouri fotovoltaice si pompe de căldură. În plus, în acest proiect se vor repara sau înlocui sistemele de climatizare, de condiționare a aerului, se vor moderniza instalațiile de iluminat și se vor derula lucrări de management energetic integrat pentru clădiri. Durata de derulare a investițiilor se va întinde până la finalul lunii ianuarie 2020, fiind necesare fonduri totale în valoare de circa 1,5 milioane lei (circa 335 mii euro), din care aproape 1,4 milioane lei (peste 307,6 mii euro) fiind fonduri nerambursabile, restul provenind din contribuția beneficiarului.

Apelul de finanțare a proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice din Regiunea Centru a fost deschis în urmă cu un mai mult de an și au fost depuse de către autoritățile publice locale, un număr de 87 proiecte spre finanțare, a căror valoare totală este de aproape 660 milioane lei. Spre comparație, alocarea financiară regională este în valoare de 186,6 milioane lei. Ne bucură acest interes major pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru toate tipurile de clădiri publice deținute și ocupate de instituțiile locale, fie că sunt spitale sau policlinici, școli, clădiri administrative etc. Municipiul Sebeș este pe un trend pozitiv, s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă, în special datorită investițiilor private, dar este îmbucurător faptul că administrația publică locală depune toate eforturile să deruleze multe investiții publice, cu fonduri proprii, cu resurse europene sau prin PNDL. Proiectul semnat azi va duce la scăderea facturilor de energie pentru una din clădirile Spitalului Municipal Sebeș, în condițiile în care va crește sigur confortul pacienților și al personalului”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.