Fondurile Regio asigură bugetul pentru o grădiniță modernă

Cu aproape 600.000 lei fonduri nerambursabile, administrația publică locală din comuna Roșia de Secaș va implementa un proiect de modernizare a Grădiniței din localitate. Contractul de finanțare al proiectului a fost semnat, la sediul ADR Centru, de către primarul comunei, domnul Ioan Cristea și de către directorul general ADR Centru, domnul Simion Crețu.  Proiectul se va finanța prin Axa Prioritară 10, Obiectiv Specific 10.1 ce prevede investiții în proiectele ce vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului ante preșcolar şi preșcolar.

Deși are o comunitate sub 1600 de locuitori, comuna Roșia de Secaș, situată în Podișul Secașelor din Transilvania, demonstrează prin proiectul semnat că se implică în eficientizarea cheltuielilor din banii publici și completează veniturile locale pentru a moderniza Grădinița din satul cu același nume, frecventată de 18 copii. Proiectul cu titlul ”Reabilitare și dotare grădiniță cu program normal Roșia de Secaș, str. Principală nr. 284, loc. Roșia de Secaș, jud. Alba” are o valoare totală de 835.029,27 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate este de 599.126,21 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (aproximativ 129.574,42  Euro).

Prin proiectul semnat azi, Comuna Roșia de Secaș arată o preocupare față de funcționalitatea sistemului de învățământ, dorind să eficientizeze atât infrastructura pusă la dispoziția copiilor și cadrelor didactice, cât si cheltuielile alocate în acest sens. După realizarea lucrărilor de modernizare și dotare a grădiniței, comunitatea va beneficia de o unitate de învățământ preșcolar care va oferi posibilitatea desfășurării activităților didactice în condiții optime, concomitent cu reducerea unor cheltuieli de la bugetul local. În această situație, fondurile publice locale vor putea fi redirecționate spre servicii cu necesitate mai mare, cum ar fi serviciul de asistență socială. Comuna mai are încă două proiecte pe acest domeniu al POR 2014-2020, pentru reabilitarea școlilor din Roșia și Ungurei, inițiative aflate în faza de analiză,” a declarat Simion Crețu director general ADR Centru.

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei Roșia de Secaș, prin asigurarea infrastructurii educaționale necesare pentru oferirea unor condiții de studiu decente, îmbunătățirea condițiilor de viată pentru populația din zonă prin asigurarea accesului la servicii de utilitate publică vor fi atinse prin finalizarea acestui proiect, estimat a se încheia în 30.05.2021. Prin lucrările proiectului se vor realiza și activități ce vor asigura  accesibilitatea la procesul educațional, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, dar și sporirea gradului de confort prin condiții prietenoase fața de mediu, dotări moderne, performanța energetică superioară a clădirii grădiniței. Din bugetul proiectului se vor realiza lucrări de desfacere a planșeului din lemn existent și a unei părți din zidăria din cărămidă, pentru  realizarea unei centuri din beton armat peste zidurile portante, a unui nou planșeu din grinzi de lemn; o șarpantă nouă pe structură de lemn, dar și un acoperiș nou din țiglă  ceramică.

Pe parcursul implementării proiectului se vor reface tencuielile interioare și exterioare, pardoselile, se vor înlocui elementele de tâmplărie, va fi realizată o rampă de acces pentru persoane cu dizabilități, noi trotuare de protecție, noi instalații electrice, sanitare, termice. Clădirea va avea un termo-sistem în grosime de 10 cm, un paratrăsnet și un panou solar. Sălile de clasă se vor dota cu recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor, se vor planta arbuști sau arbori pentru protecția mediu. Grădinița se va dota și cu  videoproiector, astfel încât lecțiile sau o parte din acestea vor fi proiectate, de exemplu, pentru copii cu deficiente de auz, pupitre individuale, ceea ce poate contribui la accesul persoanelor cu deficiențe locomotorii, 5 plăcute Braille pentru copii cu deficiente de vedere, dar și 10 jucării senzoriale, care ajută la dezvoltarea simțurilor, inclusiv pentru copii cu dizabilități. În spațiile de învățământ reabilitate integral vor avea acces neîngrădit persoanele cu dizabilități, atât in ceea ce privește spațiul de acces, cât și ca urmare a  dotărilor prevăzute prin proiect.