Investiții de peste 4,6 milioane lei pentru reabilitarea termică a unui bloc din municipiul Sfântu Gheorghe

Printr-un nou contract de finanțare semnat electronic de către primarul municipiului Sfântu Gheorghe, domnul Antal Arpad, și directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, domnul Simion Crețu, 60 de gospodării din localitate vor beneficia de lucrări de reabilitare termică și creștere a eficienței energetică. Un buget de 2,6 milioane lei din valoarea proiectului, reprezintă fonduri nerambursabile Regio prin care se vor realiza lucrările ce vor asigura tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon și reducerea cheltuielilor de întreținere pentru locatari.

Datele proiectului:

Proiectul „Lucrări de reabilitare termica a blocului de locuințe Strada Godri Ferenc, BL.5,SC.A,B,C,D,E” are o valoare totală de 4.677.421,36 lei, din care 2.641.804,65 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă europeană solicitată de către beneficiar, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe. Fondurile sunt alocate prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor/Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. Termenul de finalizare al proiectelor este iunie 2023.

”Acest proiect de reabilitare a blocului de locuințe va genera atât economii la bugetul fiecărei familii din bloc, cât și un aer mai curat și un aspect mai modern pentru municipalitate și cetățeni. Clădirile vechi, care se văd în toată regiunea, înregistrează consumuri energetice mari și generează costuri de întreținere crescute, mai ales în această zonă în care temperaturile sunt destul de joase. Pe lângă beneficiarii proiectului, cele 100 de persoane ce locuiesc în blocul de pe Strada Godri Ferenc, vor mai beneficia de rezultatele investiției și cei peste 60 de mii de locuitori din municipiu. Acest proiect se alătură celorlalte contracte de dezvoltare urbană semnate de Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor de trai, creșterea gradului de siguranță socială, sanitară sau rutieră, dar și creșterea gradului de atractivitate al municipiului. Prin fondurile alocate prin programul Regio, în municipiu sunt în derulare proiecte ce vizează alte lucrări de anvelopare termică a blocurilor, dezvoltarea unui sistem de transport public modern și eficient, amenajarea unui parc public și terenuri de sport, extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă. Toate aceste proiecte, cu o valoare de peste 195 milioane lei, vor contribui la creșterea standardului de viață a locuitorilor din municipiul Sfântu Gheorghe,” a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Descrierea investiției:

Blocul ce se va reabilita prin proiect, a fost construit în perioada 1977-1978, iar datorita tehnicilor de construcție utilizate în acea perioada înregistrează un nivel foarte mare al consumului de energie primară. Prin executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocului de locuințe se vor obține efecte pozitive pe termen lung atât asupra mediului și resurselor utilizate, cât și asupra principalilor beneficiari ai proiectului.

În prezent, pereții exteriori, planșeul superior, tâmplăria și planșeul inferior nu satisfac cerințele de rezistență minimă, fiind necesară termoizolarea lor. Sistemul de iluminat este învechit și utilizează lămpi cu eficiență energetică scăzută, iar coloana de ventilare este deteriorată și nu asigură debitele de evacuare necesare. Tâmplăria exterioară originală este din lemn, iar o parte dintre ferestre (cca.75%) au fost înlocuite cu tâmplărie cu rama din PVC și cu geamuri termoizolante fără măsuri speciale de aerisire.

Principalele lucrări de intervenție ce se vor realiza din bugetul proiectului prevăd izolarea termică a părții opace, a spaleților, a golurilor de fereastră și uși și a soclului. De asemenea, se va spori rezistența termică a pereților interiori și a tavanelor din holurile de acces principal, cel de serviciu și în casa scării prin placarea cu un strat termoizolant și tencuială. Se vor schimba toate tâmplăriile cu tâmplărie cu geam termopan.  Tot din bugetul proiectului sunt prevăzute lucrările de reparare a elementelor de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice de la nivelul terasei, precum și repararea canalelor de aer/ventilare. Se vor demonta instalațiile și echipamentele montate aparent pe fațadele și terasa blocului de locuințe, iar apoi se vor remonta după efectuarea lucrărilor de intervenție. Se vor reface finisajele exterioare și interioare în zonele de intervenție, se vor repara canalele de ventilație din apartamente, precum și trotuarele de protecție. Tot prin proiect se vor monta panouri fotovoltaice, care vor susține reducerea cheltuielilor de întreținere.

Detalii privind obiectivele acestui proiect se regăsesc în Fișa asociată prezentului material de presă.