Investiții de peste 2,4 milioane lei pentru reabilitarea termică a blocurilor în municipiul Sfântu Gheorghe

Două contracte de finanțare semnate de către primarul municipiului Sfântu Gheorghe, domnul Antal Arpad, și directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, domnul Simion Crețu, alocă peste 2 milioane de lei pentru reabilitarea termică a 43 de locuințe din localitate. Aproape 1,33 milioane de lei din valoarea alocată pentru reabilitare, sunt fonduri nerambursabile Regio, care vor asigura tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, reducerea cheltuielilor de întreținere pentru locatari, îmbunătățirea condițiilor de locuit, dar și un aspect mai modern și un aer mai curat.

 Cele două proiecte ce au intrat la finanțare, „Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe – strada Libertății bl.7 Sc. A,B” și ”Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza Janos Nr. 3”, au fost contractate prin semnare electronică. Proiectele are o valoare totală de 2.423.239,38 lei, din care 1.328.825,93 lei sunt finanțarea nerambursabilă (aproape 300 mii euro, respectiv 60% din valoarea cheltuielilor eligibile, așa cum rezultă din Fișele de proiect anexate acestui material de presă). Fondurile sunt alocate prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor / Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. Termenul de finalizare al proiectelor este octombrie 2022.

”Locuitorii acestui municipiu au nevoie de clădiri eficiente din punct de vedere energetic si termic. Autoritățile locale au mai multe proiecte în derulare pentru reabilitare termică și eficiență energetică a unor clădiri publice pentru licee, grădinițe. Vestea bună pentru locuitorii din municipiu este că în curând vom intra la finanțare alte două contracte de finanțare pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, urmând a se realiza astfel încă 11 scări de bloc. Astfel, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe va investi peste 10 milioane de lei pentru realizarea lucrărilor de anvelopare termică, din care 5,6 milioane lei vor fi fonduri nerambursabile Regio. Alături de celelalte proiecte finanțate Regio, care se află acum în implementare, prin care se dezvoltă un sistem de transport public modern și eficient, se amenajează unui parc public și a unor terenuri de sport, extinderea rețelei de alimentare cu apa potabila, toate aceste proiecte în valoare de aproape 195 milioane lei, vor contribui la creșterea standardului de viață a locuitorilor din municipiul Sfântu Gheorghe,” a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Activități prevăzute în proiecte: În prezent, la nivelul imobilelor sunt constatate diverse deficiențe. Blocul de locuințe 7, Sc. A, B amplasat pe strada Libertății, are regimul de înălțime S+P+3E a fost construit în 1964, are o arie construită la sol este de 422 mp și o suprafață utilă încălzită de 863,52 mp. Blocul de locuințe amplasat pe strada Kriza Janos nr. 3 a fost construit în anul 1963, ocupă o arie construită la sol de 428 mp și  are o suprafață utilă încălzită de 1.181,58 mp. Pereții exteriori, planșeul superior, tâmplăria și planșeul inferior ale ambelor imobile nu satisfac cerințele de rezistență termică minimă, fiind necesară termoizolarea lor. Sistemul de iluminat este învechit și utilizează lămpi cu eficiență energetică scăzută, coloanele de ventilare sunt deteriorate și nu asigură debitele de evacuare necesare, iar la tâmplăria exterioară o parte dintre ferestre au fost înlocuite cu tâmplărie din PVC și cu geamuri termoizolante, fără măsuri speciale de aerisire, iar o parte din locuințe și-au menținut tâmplăriile de lemn acestea fiind într-o stare de degradare avansată.

Principalele lucrări de intervenție propuse a se efectua sunt de izolare termică a părții opace cu vată minerală bazaltică la exterior, cu o grosime de 15 cm, izolarea termică a șpaleților golurilor de fereastră și uși cu sistem termoizolant de 3 cm, sporirea rezistenței termice a pereților interiori și a tavanelor din holurile de acces principal și de serviciu în casa scării, prin placarea cu un strat termoizolant și tencuială. Tot din bugetul proiectelor este prevăzut a se monta tâmplărie exterioară tip termopan cu rama din PVC și garnituri de cauciuc, prevăzută cu vitraj termoizolant 4-16-4 mm, tratat low-e, precum și termoizolarea planșeului superior cu sistem de polistiren expandat cu grosime de minim 20 cm. Până la finalizarea perioadei de implementare se vor mai realiza și măsuri conexe ce constau în: repararea acoperișului tip terasa/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuarea apelor meteorice de la nivelul terasei, repararea canalelor de aer și ventilare și a coșurilor de fum; demontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațadele și terasa blocurilor de locuințe si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție. Se vor mai reface finisajele exterioare și interioare în zonele de intervenție; se vor repara sau reface canalele de ventilație, se vor monta echipamente de măsurare individuală a consumurilor de energie, se vor repara trotuarele de protecție și se vor monta panouri fotovoltaice.