Fonduri europene pentru creșterea calității condițiilor de studiu la o grădiniță și la atelierul-școală al liceului Kos Károly

În municipiul Miercurea Ciuc se vor realiza încă două investiții importante în domeniul învățământului, prin care atât cei mai mici cetățeni ai orașului, cât și elevii de la un important grup școlar vor beneficia de condiții mult mai bune de educație. Este vorba de contractarea a două proiecte REGIO, ambele pe Axa Prioritară 4, dar pe obiective diferite, pentru creșterea calității infrastructurii educaționale. La Grădinița ”Micimackó” (”Winnie the Pooh”) este vorba de asigurarea accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, în timp ce pentru Atelierul-școală de la Liceul Tehnologic Kos Károly este vorba despre îmbunătățirea infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. Valoarea totală cumulată a celor două proiecte este de peste 9 milioane lei, de aceste investiții urmând să beneficieze peste 700 de copii și tineri.

Am desfășurat recent o suită de dezbateri în regiune, cu privire la impactul fondurilor europene atrase pentru dezvoltare. În cadrul întâlnirii de la Miercurea Ciuc, a rezultat că oamenii cunosc faptul că se investește în baza materială dedicată educației și cunosc rolul resurselor europene pentru dezvoltare, deoarece numai din bugetul local aceste investiții nu ar fi putut fi realizate. Edilii atrag efectiv peste 10 milioane euro, care vor duce la creșterea calității învățământului prin activități de eficientizare energetică a clădirilor de grădinițe, școli și licee. Administrația publică locală caută soluții adecvate pentru a rezolva problemele de consum și calitate a microclimatului în spațiile de învățământ, iar acum se va investi și pentru modernizare și îmbunătățirea dotărilor. Este importantă prognozarea și corelarea necesarului de finanțare, pentru prioritizarea tuturor investițiilor. Pentru asigurarea bazei materiale minime, pentru realizarea de clădiri moderne, cu condiții sanitare decente, având dotări corespunzătoare și material didactic potrivit, programul REGIO este cea mai bună opțiune. În întreaga regiune avem contractate multe tipuri de proiecte pentru desfășurarea optimă a actului educațional, de la anvelopări și eficientizare energetică, la modernizări și reabilitări de clădiri din domeniul învățământului, sau chiar construirea unor noi clădiri pentru aceste instituții, acolo unde cele vechi nu mai pot fi utilizate. În total, vorbim de sume cumulate de peste 55 milioane euro, pe toate axele și domeniile de intervenție, care trebuie să asigure creșterea calității învățământului în Regiunea Centru” a declarat domnul Simion Crețu , director general ADR Centru.

Proiectele contractate, domeniul de finanțare și termenele de finalizare a investițiilor:

Proiectul Reabilitarea Grădiniței Micimackó (Winnie the Pooh) din Miercurea Ciuc are o valoare totală de 2.746.371,62 lei, din care 2.596.735,65 lei reprezintă fondurile europene solicitate. Alocarea financiară este asigurată din Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Obiectivul Specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Proiectul Finalizarea lucrărilor începute la Liceul Tehnologic Kos Károly: Atelier din Miercurea Ciuc are o valoare totală de 6.305.513,46 lei, din care 1.655.745,62 lei reprezintă fondurile europene solicitate, diferența de peste 4,6 milioane lei fiind contribuția municipalității la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului. Fondurile solicitate sunt alocate din Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Obiectiv Specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Beneficiarul finanțării – Primăria municipiului Miercurea Ciuc – a estimat că termenul de finalizare a investițiilor pentru proiectul de la Grădinița Micimackó este data de 31 august 2021, iar lucrările de la Atelierul-școală al Liceului Kos Károly se vor finaliza până la 30 aprilie 2021.

Descrierea investițiilor:

În acest moment clădirea Grădiniței Micimackó este compusă din subsol tehnic parțial, parter și etaj, cu o suprafață construită de 349 mp, la care se adaugă 68,5 mp de la un șopron provizoriu, suprafața totală desfășurată fiind de 813,26 mp. Clădirea a fost edificată în 1974 cu un regim de înălțime P+1, iar la începutul anilor ‘90 construcția a fost reamenajată, realizându-se un acoperiș tip șarpantă. În urmă cu peste 15 ani, în partea nordică a clădirii s-a construit șopronul provizoriu din lemn, care a devenit, în timp, o anexă permanentă a imobilului. Prin lucrările de modernizare, suprafața construită totală a clădirii se va extinde la 477,5 mp, iar suprafața desfășurată va crește la peste 1.230 mp, fiind creată o suprafața utilă nouă de peste 370 mp (cu sala de mese). Vor fi edificate trei noi săli de grupe și se estimează că va crește numărul elevilor în unitatea de învățământ preșcolar cu maxim 60 de copii. În aceeași timp, prin proiect se va realiza și dotarea întregii clădiri cu mobilier, în special pentru cel de-al doilea etaj, rezultat în urma modernizării clădirii. Se vor achiziționa echipamente atât pentru sala de mese cât și pentru terenul de joacă, ce va fi reamenajat.

Pentru atelierele de la Liceul Tehnologic Kos Károly este vorba despre finalizarea lucrărilor începute în urmă cu 12 ani, la obiectul de investiție „Campus școlar – clădire atelier”. În ultimii ani, Liceul Kos Károly a beneficiat de finanțare pentru reabilitare termică și pentru dotări, dar exclusiv pentru partea de studiu, nu și pentru atelierul-școală. În aceste condiții, pentru cei peste 500 de elevi, continuarea lucrărilor la imobilul nefinalizat a devenit o prioritate. Prin proiect se dorește reproiectarea atelierelor, împreună cu anexe și spații pentru birouri, depozite pentru materiale brute și neprelucrate, dar și vestiare cu grupuri sanitare. Amprenta construcției propuse va avea o suprafață de peste 920 mp, respectiv o construcție care va include trei ateliere – de tâmplărie, de zidărie, de instalații sanitare – un laborator de materiale, spații de depozitare pentru materiale neprelucrate, vestiare și alte anexe. Noua clădire va adăposti ateliere moderne și echipate corespunzător, indispensabile în activitățile școlare.

Alte detalii privind aceste două proiecte se regăsesc în Fișele tehnice atașate prezentului material de presă.