Machete editabile si logo-uri Regio 2014-2020, februarie 2018

Începând cu 1 februarie 2018 a intrat în vigoare noul Manual de Identitate Vizuala a POR 2014-2020. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, ADR Centru a pregătit machetele în format editabil ale principalelor materiale de informare și promovare. Manualul de Identitate Vizuala (MIV) a POR 2014-2020 contine un sistem de instructiuni, reguli si recomandari de aplicare a elementelor de identitate vizuala: logo-uri, slogan, culori acceptate, fonturi etc, cu scopul de a asigura coerenta si dezvoltarea armonioasa in timp a imaginii Programului Operational Regional 2014-2020.

Beneficiarii proiectelor finantate prin POR 2014-2020 au obligatia de a realiza toate materialele de informare si publicitate pe care le-au prevazut in Cererea de Finantare. Neindeplinirea acestor obligatii are drept consecinta pierderea fondurilor alocate pentru informare si comunicare, precum si aplicarea unor sanctiuni.

Beneficiarii sunt obligati sa utilizeze pentru toate materialele de informare si publicitate realizate in cadrul proiectelor finantate prin POR 2014-2020, indicatiile tehnice din MIV al POR 2014-2020. Prin materiale de informare se intelege: anunturi/ comunicate de presa, fluturasi, pliante, brosuri, afise, bannere, website-uri, newslettere, spoturi radio-TV, insertiii in presa scrisa, standuri expozitionale, autocolante, materiale promotionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul si rezultatele acestuia.

Beneficiarii au obligatia sa transmita catre ADR Centru pentru avizare toate materialele de informare si publicitate pe care le au prevazute in Cererea de Finantare cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea si utilizarea acestora.