Micuții Cugireni vor avea condiții mult mai bune pentru educație!

Aproape 100 copii de la două grădinițe din orașul Cugir, județul Alba, vor fi beneficiarii finali ai unui proiect european derulat de edili, prin care se urmărește reabilitarea spațiilor în care micuții își încep educația, pe baza fondurilor europene derulate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Acest fapt este posibil ca urmare a semnării – de către primarul Adrian Teban și Simion Crețu, directorul general ADR Centru – a proiectului în valoare totală de peste 2,8 milioane lei, având denumirea ”Reabilitare, modernizare și echipare infrastructura educațională pentru învățământul preșcolar la Școala Gimnazială ”Iosif Pervain” Cugir”. De această școală aparțin cele două grădinițe în cadrul cărora fondurile europene vor duce la îmbunătățirea condițiilor de pregătire timpurie a copiilor.

Orașul Cugir beneficiază de posibilitatea de a-și moderniza și extinde infrastructura de educație, inclusiv prin achiziționarea de dotări, cu fonduri din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții: 10.1 – Investiții în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Cerea de finanțare depusă și gestionată de administrația publică locală se bazează pe prevederile Obiectivului specific 10.1 cuprins în această axă de finanțare, respectiv ”Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului ante-preșcolar și preșcolar”. Se vor realiza investiții constând în reamenajare și modernizarea clădirilor care sunt destinate celor două grădinițe. Investițiile se vor derula în două locații, respectiv la Grădinița cu Program Normal Nr.2, de pe str. ”21 Decembrie 1989” nr.17, precum și la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3, de pe str. ”Traian Vuia” nr.1. Investițiile sunt necesare deoarece imobilele existente nu mai prezintă siguranță în exploatare sau au spații insuficiente și inadecvate pentru acest tip de educație. Obiectivul general al ambelor proiecte îl reprezintă creșterea gradului de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la sistemul de educație, iar obiectivele specifice ale celor două proiecte sunt foarte asemănătoare, constând în asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate, prin dezvoltarea infrastructurii grădinițelor.

”Am vorbit, în mai multe rânduri, de prioritățile noastre de dezvoltare. Administrația publică din orașul Cugir nu este la prima utilizare a fondurilor europene, prin Programul REGIO. Noi am utilizat peste 20 milioane lei în precedentul program REGIO, pentru reabilitarea străzilor, pentru unitățile de învățământ, precum și pentru modernizarea ambulatoriului. În această perioadă de finanțare, la Cugir ne-am centrat pe investițiile în domeniul social și al utilizării eficiente a energiei și a resurselor. Până la urmă, asta dovedește faptul că și în orașele medii sau mici se utilizează eficient pârghia parteneriatului și rezultatele sunt vizibile pentru comunitate. Avem semnate contractele pentru reabilitarea termică a Maternității Spitalului, precum și pentru realizarea unui centru social pentru vârstnici, în valoare totală cumulată de peste 16,3 milioane lei. Pe lângă proiectul de acum, mai avem încă unul similar pentru Școala Gimnazială ”Singidava”, dar vom investi și în reducerea emisiilor de carbon în oraș, pe baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. De asemenea, avem depuse cereri de finanțare pentru achiziția de noi dotări la Ambulatoriul spitalului și pentru eficientizarea sistemului de iluminat public. Am depus mai multe proiecte, dar sperăm ca în cel mai scurt timp, valoare totală a contractelor de dezvoltare să depășească 100 milioane lei, pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor din oraș”, a declarat domnul Adrian Teban, primarul din Cugir.

Cele două grădinițe finanțate prin acest proiect aparțin de Școala gimnazială ”Iosif Pervain” din oraș. La unitatea cu program normal se va reconforma structural șarpanta și se vor lărgi golurile de uși, tâmplăria fiind apoi înlocuită cu material modern, impuse de normele actuale de proiectare. Toate instalațiile utilitare vor fi înlocuite, va fi realizată o scară exterioară, iar din punct de vedere funcțional se va realiza un sistem de ventilare a sălilor de grupă cu recuperator de căldură, se vor înlocui centralele termice existente cu unele moderne, iar în ultimul rând întreaga instituție de învățământ va fi dotată cu mobilier specific nou. Proiectul de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, prevede lucrări similare, la care se adaugă termoizolarea pereților exteriori, precum și a planșeelor peste parter și subsol. De asemenea, aici vor fi instalate panouri solare pentru producerea de apă caldă menajeră.
Cele două proiecte, îngemănate într-unul singur, vor fi definitivate până în 30 aprilie anul viitor, valoarea totală cererii de finanțare fiind de 2.866.374,54 lei, din care suma nerambursabilă reprezintă peste 602 mii euro (2.803.216,05 lei).

”Aceste proiecte răspund necesității de modernizare și dotare a grădinițelor care funcționează în spații improprii și cu dotări necorespunzătoare. Administrația locală cugireană are în derulare și alte proiecte importante pentru comunitate. Concret, fără resursele europene, investițiile de care a beneficiat orașul Cugir nu ar fi putut fi realizate, iar munca echipei locale care a pregătit cereri de finanțare și proiecte importante pentru comunitate va da foarte curând roade, Acum multe străzi din oraș sunt complet modernizate, ambulatoriul spitalului este reabilitat și va fi curând dotat cu echipamente moderne, printr-un alt proiect. În plus, investițiile în domeniul social vor convinge populația că se folosesc bani europeni pentru creșterea calității vieții. Prin Axa Prioritară 10 susținem multe investiții de acest gen, la grădinițe și școli, la licee profesionale și universități, în acest moment având deja contractate 17 proiecte pe axă și în evaluare peste 100 de proiecte, a căror valoare totală depășește 800 milioane lei. La aceste proiecte se adaugă și 30 de inițiative implementate de administrația publică locală din regiune, sub coordonarea noastră, pentru reabilitarea energetică a clădirilor din sistemul educațional. Pentru Cugir, grupul țintă al proiectului este reprezentant de întreaga comunitate, care va beneficia de servicii educaționale de calitate și astfel nu vor fi nevoite să migreze spre marile centre urbane sau în afara țării!, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.