Ordinul 1336 a AM POR, pentru aprobarea metodologiei Ordonanței Guvernului nr 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Ordinul nr 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Ordinul nr 1336/21.09.2021.

Ordinul nr 1336/21.09.2021 a fost emis de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 si prevede metodologia punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Ordinul intra in vigoare la data publicarii acestuia pe site-urile www.inforegio.ro si www.mdrap.ro.