Regulile de identitate vizuală aplicabile proiectelor finanțate prin POR 2014-2020

Începând cu 1 februarie 2018, toate proiectele finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 vor aplica o noua identitate vizuală în ceea ce privește logo-ul aferent programului, dar și a sloganului. Regio 2014-2020 sau POR 2014-2020 reprezintă unul și același program, gestionat în Regiunea Centru de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, care finanțează cu circa 800 milioane euro fonduri nerambursabile, proiectele de dezvoltare a orașelor, a infrastructurii rutiere județene, a infrastructurii sociale, sanitare și educațională, finanțarea mediului privat, a turismului și obiectivelor de patrimoniu cultural, dar și a proiectelor de eficiență energetică, inovative și SMART.

”Regio – Călătoria continuă” este noul slogan al programului. În perioada 2007-2013 acest slogan a fost ”Inițiativă locală! Dezvoltare regională!”. Noul brand Regio reprezintă o revitalizare a vechiului Regio. Mai simplu și mai direct, noul Regio canalizează esența vechiului brand pentru un plus de claritate, pentru continuitate și pentru creșterea awareness-ului.

Regio este unul dintre Programele Operaționale românești agreate cu Uniunea Europeană și principalul instrument pentru punerea în practică a politicilor de dezvoltare regională. Regio se aplică la nivel național, în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, prin intermediul Autorității de Management, constituită la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și al Organismelor Intermediare, constituite în cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională. Obiectivul general al Regio constă în “sprijinirea și promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de vedere economic, cât și social, în regiunile României, prin îmbunătățirea condițiilor de infrastructură și a mediului de afaceri, care susțin creșterea economică”. Prin fondurile alocate programului, Regio urmărește reducerea inegalităților economico – sociale dintre regiunile mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate.

Noul logo și slogan Regio reprezintă un facelift pentru vechiul logo Regio. După cum susține Autoritate de Magement a Programului Operațional Regional, noul logo păstrează aceeași structură: numele Regio completat de un simbol stilizat în litera “o”. Fontul utilizat este unul modern, prietenos, dar nu informal. Colțurile rotunjite ne conferă un anumit grad de apropiere față de brand, ne trimit către ideea de accesibilitate. Logo-ul este completat, pentru un plus de claritate, de textul “Programul Operațional Regional” și de sloganul “Călătoria continuă!”.

Noile reguli și prevederi sunt prezentate în Manualul de Identitate Vizuală al POR ce conține un sistem de instrucțiuni, reguli și recomandări de aplicare și dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale ale programului: semnătură vizuală (logo + logotip + slogan), culori acceptate, fonturi, atitudine vizuală și ton. Scopul acestui sistem este acela de a asigura coerența, stabilitatea și dezvoltarea armonioasă în timp a imaginii POR.