Reuniune de lucru online cu reprezentanții administrației publice din Regiunea Centru

  • Actualele proiecte REGIO 2014-2020 constituie baza de pregătire a viitoarelor cereri de finanțare pentru fonduri europene din cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027

Cea mai importantă reuniune de lucru de la începutul acestui an – destinată reprezentanților administrației publice locale din Regiunea Centru – a fost organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în mediul online, din cauza restricțiilor impuse la nivel global de pandemia Covid-19. Evenimentul a reunit mai mult de 35 participanți care au discutat despre stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 și au analizat stadiul pregătirii de proiecte ce ar putea obține finanțare în perioada 2021-2027. În acest context, au fost  dezbătute mai multe teme relevante privind procesul de dezvoltare regională, o atenție deosebită fiind acordată Planului de Dezvoltare Regională pentru viitoarea perioadă de finanțare și Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru.

Discuțiile s-au desfășurat în cadrul forului regional – Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru – în cadrul căreia reprezentanții municipiilor, orașelor și comunelor din Regiunea Centru, au analizat modul în care regiunea noastră se pregătește pentru absorbția fondurilor europene ce vor fi disponibile începând cu anii următori. Dezbaterile au pornit de la prezentarea stadiului implementării Programului REGIO 2014-2020 în Regiunea Centru, participanții fiind informați că, până în acest moment, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 sunt depuse aproape 2380 cereri de finanțare (inclusiv în cadrul SUERD), în valoare totală de peste 3 miliarde euro și prin care se solicită fonduri nerambursabile în valoare de peste 2,84 miliarde euro. Dintre aceste cereri de finanțare au fost contractate sau sunt în proces de contractare aproape 1.100 de cereri de finanțare, a căror valoare totală este de peste 1,6 miliarde euro și prin care se solicită fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 1,35 miliarde euro. Pe de altă parte, în cadrul discuțiilor s-a subliniat și faptul că numărul și valoarea proiectelor contractate pentru dezvoltare va crește, deoarece, în acest moment, la nivel regional mai sunt peste 500 proiecte în procedura de selecție, a căror valoare totală este de aproape un miliard euro și care solicită spre finanțare peste 780 milioane euro.

În cadrul Ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru – desfășurată în 10 martie 2021 în sistem de videoconferință – au fost aprobate proiectele de Hotărâre privind Raportul de activitate al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2020; Raportul de execuție bugetară, Bilanțul și situațiilor financiare anuale ale ADR Centru pe anul 2020, inclusiv Raportul Comisiei de cenzori, dar și Bugetul multianual de venituri şi cheltuieli al ADR Centru pentru perioada 2021-2023. Membrii CDR Centru au votat în unanimitate pentru aprobarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027, pentru aprobarea celui de al doilea Raport de Monitorizare Strategică aferent Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 și pentru modificarea Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al ADR Centru. Au mai fost aprobate lista proiectelor de infrastructură de transport județene propuse ca prioritare la finanțare în cadrul POR 2021-2027 aferent Regiunii Centru și alocarea necesară finanțării infrastructurii aferente școlilor speciale în cadrul POR 2021-2027 al Regiunii Centru, precum și participarea ADR Centru în proiectul „Clima”, finanțat în cadrul European Green Deal.