12.1 Asistenta tehnica

Beneficiari:

Autoritatea de Management si Organismele intermediare.

Se va finanta:

Sprijinirea AM si OI pentru implementarea diferitelor etape ale POR.

Alocare financiara pentru Axa 11:

221,28 mil. euro (FEDR si buget de stat)