3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor

Beneficiari:

Autoritatile publice locale din localitatile urbane cu exceptia municipiilor resedinta de judet

(posibil in parteneriat cu operatorul de transport public)

 Se vor finanta:

A. Investitii destinate imbunatatirii transportului public urban

 • achizitionarea de material rulant electric/ vehicule ecologice (EEV);
 • modernizarea materialului rulant electric(tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public;
 • modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public si infrastructura tehnica aferenta, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric;
 • realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public;
 • imbunatatirea statiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi statii si terminale intermodale pentru mijloacele de transport in comun;
 • realizarea de sisteme de e – ticketing pentru calatori;
 • construirea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru cresterea nivelului de siguranta si eficienta in circulaţie şi exploatare al retelei de transport (cu asigurarea crearii/modernizarii traseelor pentru pietoni si biciclisti, acolo unde este posibil) etc.

 B. Investitii destinate transportului electric si nemotorizat

 • construire infrastructura necesara transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice);
 • construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru biciclisti si a infrastructurii tehnice aferente (puncte de inchiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc);
 • crearea de zone si trasee pietonale, inclusiv masuri de reducere a traficului auto in anumite zone etc.

C. Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona urbana

 • realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului;
 • modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere fundamentate de masurile propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor de CO2;
 • realizarea sistemelor de tip park and ride;
 • realizarea de perdele forestiere – alineamente de arbori (cu capacitate mare de retentie a CO2)

Realizarea de planuri de mobilitate urbana durabila care genereaza proiecte pentru POR 2014-2020

Zona de acţiune:

Mediul urban

Alocare financiara pentru Axa 3:

2.214,68 mil. euro (FEDR si buget de stat)