9.1 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitaţii

Beneficiari:

Grupurile de acţiune locala (GAL), constituite din reprezentanţi ai autoritatii publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societaţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru interventie.

Se vor finanța:

Investiţiile finanţabile in cadrul acestui program vor viza  zonele urbane cu peste 20.000 loc. In cadrul acestei prioritaţi de intervenţie se vor dezvolta intervenţii ce vizeaza nu doar un singur tip de proiect, ci un „pachet de proiecte”, variate ca obiective de investiţii şi ca scop, atat hard (POR) cat si soft (POCU). In cadrul POR se vor finanta:

  • investiţiile in infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
  • investiţii in infrastructura de sanatate, servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-sociala;
  • investiţii in infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unitaţi de invaţamant preuniversitar (creşe, gradiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
  • investitii in amenajari ale spatiului urban degradat al comunitatii defavorizate respectiv: constructia / reabilitarea / modernizarea cladirilor pentru a gazdui diferite activitati sociale, comunitare, culturale, agrement si sport etc.;
  • crearea/reabilitarea/modernizarea spatiilor publice urbane (strazi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilitatilor publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale si comerciale, etc.);
  • construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii intreprinderilor de economie sociala de inserţie.

Zona de acţiune:

Urban

Alocare financiara pentru Axa 9:

 95,32 mil. euro (FEDR si buget de stat)

Apelul POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 967 din 08.07.2021 şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 14.07.2021, ora 10.00, iar termenul limită de depunere a proiectelor este 15.09.2021, ora 14.00.

Corrigendumul nr. 2 la ghid a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4078/ 11.11.2020

Corrigendumul nr. 1 la ghid a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1387/02.04.2020.