Cel mai mare proiect de dezvoltare urbană din municipiul Sfântu Gheorghe este finanțat prin programul REGIO pe baza planului de mobilitate urbană durabilă

Fondurile REGIO, coordonate de ADR Centru, asigură dezvoltarea mobilității în județul Covasna

De astăzi, 10 iulie, municipiul Sfântu Gheorghe – reședința județului Covasna din Regiunea Centru – va beneficia de unul dintre cele mai importante proiecte din regiune, care este și cel mai mare, ca valoare, semnat de municipalitate în cadrul Programului Operațional Regional, începând din anul 2007 până în prezent. La Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a fost prezentat public proiectul semnat de primarul Árpád-András Antal și directorul general ADR Centru, Simion Crețu. Valoarea totală a cererii de finanțare cu titlul ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe, prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” este de peste 127 milioane lei, fondurile nerambursabile în valoare de aproape 110 milioane lei fiind alocate prin Axa Prioritară 4 a Programului REGIO 2014-2020, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Prin acest proiect municipalitatea va modifica ”din temelii” sistemul local de transport, prin atingerea a nouă obiective specifice, care includ: achiziționarea unui număr de 12 autobuze electrice, realizarea unui terminal de transport public, construirea unui depou pentru vehiculele de transport public, amenajarea  și modernizarea stațiilor de transport public, precum și modernizarea transportului în comun prin implementarea unui sistem de management informatizat. Investițiile prin acest proiect vizează și amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public, amenajarea trotuarelor și a unor piste de biciclete pe arterele aferente. În plus, se va realiza un pod pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt, cu conexiune a pistelor de biciclete către străzile Locotenent Păiș David și Nicolae Iorga, concomitent cu dezvoltarea unor noi piste pentru biciclete pe digul râului Olt și implementarea unui sistem de închiriere biciclete (bike-sharing). Detalii privind investițiile programate se regăsesc în Fișa de Proiect atașată prezentului material de presă.

”Municipiul Sfântu Gheorghe intră acum într-o nouă etapă de dezvoltare. Multă lume m-a privit cu neîncredere acum 10 ani, când am realizat modificarea centrului localității noastre, tot cu fonduri europene REGIO și am spus că trebuie să redăm orașul oamenilor, nu mașinilor. Acum începem acest proiect cu convingerea că mobilitatea durabilă este expresia dezvoltării unui sistem de transport solid, ecologic și eficient, prietenos cu mediul, dar în același timp statornic și tradițional, asigurând un echilibru între infrastructură și consumul de resurse. În vederea dezvoltării orașului și a creșterii calității vieții locuitorilor este necesar un sistem de transport nepoluant, eficient și durabil. Alături de cetățeni, vom schimba gândirea de la mobilitatea bazată pe utilizarea mașinilor personale, la o mobilitate bazată pe utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, la utilizarea bicicletelor și la plimbări în spații pietonale generoase. Rețeaua de transport public de călători  dezvoltată va susține mobilitatea persoanelor, creând astfel cadrul pentru afirmarea municipiului ca oraș unde administrația se preocupă de îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban atractiv, modern și ecologic, pentru toți oamenii”, a declarat domnul primar Árpád-András Antal.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui sistem de transport public modern și eficient, prin dezvoltarea infrastructurii și dotarea transportului public de călători, implementarea unui sistem de management informatizat al traficului, construirea unui depou nou și trasarea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, concomitent cu modernizarea unor spațiilor pietonale. Valoarea totală a proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe, prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” este de 127.202.904,33 lei, din care 109.963.321,63 lei (respectiv 23.105.906.92 euro) reprezintă fondurile europene solicitate, diferența de peste 17,2 milioane lei fiind contribuția municipalității la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului. Beneficiarul finanțării a estimat că termenul de finalizare a investițiilor este data de 30 septembrie 2023.

Vorbind despre acest proiect, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru a precizat:Acesta este cel mai mare proiect REGIO pe care l-am semnat pentru municipiul Sfântu Gheorghe, de când colaborăm cu edilii acestui oraș. Valoarea sa este peste valoarea cumulată a tuturor proiectelor contractate cu municipalitatea în cursul perioadei 2007-2013. Este o finanțare deosebit de importantă la nivel regional, dar și pentru tot ceea ce va însemna transport și mobilitate în municipiul Sfântu Gheorghe. Programul ambițios de reducere a poluării din oraș beneficiază de resurse publice europene, pentru diminuarea noxelor cu aproape 2.000 tone CO2. Reabilitarea căii carosabile și a trotuarelor pe nouă străzi, alături de achiziția autobuzelor electrice vor susține programul local de reducere a poluării prin transformarea transportului public în principalul sistem de transport din oraș. Sperăm ca toate aceste măsuri care vizează creșterea calității mobilității urbane – de la modernizarea mijloacelor de transport, a stațiilor și garajelor, realizarea de benzi dedicate și realizarea de piste de biciclete și noi spații pietonale – să schimbe mentalitatea publicului larg, care va fi beneficiarul final al acestor investiții”.

Realizarea investițiilor presupune achiziționarea a 6 autobuze de capacitate normală (10-12m lungime) și a 6 autobuze de capacitate medie (8-10 m), amenajarea unei piste pentru bicicliști pe digul râului Olt, între intersecția pârăului Arcuș cu drumul național DN12 și satul Chilieni, pe o lungime de peste 7km, ce va fi parte din rețeaua urbană modernizată a pistelor de biciclete, în lungime de peste 22,8km. La acestea se adaugă reabilitarea a 5,89 km de străzi și a 13,64 km trotuare, modernizarea completă a 64 de stații de autobuz, din totalul existent de 73 stații în oraș, precum și construcția unui depou pentru mijloace de transport și a unui terminal pentru transfer călători, dar și a unui pod pietonal peste Olt, în lungime de peste 200 metri.