Axa 10 – 10.1 Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare

Beneficiari: Unitaţile administrativ-teritoriale (autoritaţi ale administraţiei publice locale) Instituţiile de invaţamant superior de stat Se vor finanta: constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educatia timpurie – educaţionale anteprescolare si prescolara (crese si gradinite) constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru invatamantul general obligatoriu (scoli I – VIII) constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii […]

Detalii

9.1 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitaţii

Beneficiari: Grupurile de acţiune locala (GAL), constituite din reprezentanţi ai autoritatii publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societaţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru interventie. Se vor finanța: Investiţiile finanţabile in cadrul acestui program vor viza  zonele urbane cu peste 20.000 loc. In cadrul acestei prioritaţi de intervenţie se vor […]

Detalii

7.1 Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice

Beneficiari: Autoritati si institutii ale administratiei publice locale si parteneriate intre acestea. In vederea asigurarii concentrarii teritoriale, implementarea se va realiza numai in statiunile turistice definite conform legii HG 852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, precum si pe teritoriul Deltei Dunarii. Se vor finanta: Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul […]

Detalii

6.1 Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN -T

Beneficiari: Unitatile administrativ teritoriale, in calitate de administrator al infrastructurii de transport rutier de interes judeţean In functie de competentele asupra obiectivului de investitie se pot crea parteneriate intre autoritaţi ale administraţiei publice locale (UAT judeţe şi UAT oraş/municipiu/comună). Se vor finanța: Modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea directa (drumuri judetene legate direct) […]

Detalii

5.1 Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Beneficiari: Autoritati ale administratiei publice locale si centrale, unitatile de cult, ONG-uri si parteneriate intre aceste entitati Se vor finanta: Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare; Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; Dotari interioare (instalaţii, echipamente şi dotari pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţa […]

Detalii

4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale

Beneficiari: Unitaţi administrativ-teritoriale (autoritaţi si institutii ale administraţiei publice locale) din municipiile resedinta de judet (exclusiv localitatile din zona functionala urbana, dupa caz), cu exceptia municipiului Tulcea. Se vor finanta: Investitii in facilitati destinate utilizarii publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piete publice, scuaruri, parculete, locuri de joaca pentru copii, precum si […]

Detalii

4.2 Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului

Beneficiari: Autoritatile si institutiile publice locale din municipiile resedinta de judet (exclusiv  localitatile din zona functionala urbana – dupa caz), cu exceptia municipiului Tulcea. Se vor finanta: Reconversia sau/si reutilizarea terenurilor neutilizate si abandonate si transformarea lor in zone de agrement si si petrecere a timpului liber pentru comunitate. demolarea cladirilor situate pe terenurile supuse […]

Detalii

4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor.

Beneficiari: Autoritatile publice locale (posibil in parteneriat cu operatorul de transport public) din municipiile resedinta de judet (inclusiv localitatile din zona functionala urbana, dupa caz), cu exceptia municipiului Tulcea. Se vor finanta: A. Investitii destinate imbunatatirii transportului public urban achizitionarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV); modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea […]

Detalii

3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor

Beneficiari: Autoritatile publice locale din localitatile urbane cu exceptia municipiilor resedinta de judet (posibil in parteneriat cu operatorul de transport public)  Se vor finanta: A. Investitii destinate imbunatatirii transportului public urban achizitionarea de material rulant electric/ vehicule ecologice (EEV); modernizarea materialului rulant electric(tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente […]

Detalii

3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor

Masurile de crestere a eficientei energetice a cladirilor publice Beneficiari: Autoritatile publice centrale, precum si autoritatile si institutiile publice locale. Vor fi eligibile pentru finantare toate tipurile de cladiri publice detinute si ocupate de autoritatile si institutiile centrale si locale, inclusiv spatii anexa de pastrare si stocare cum ar fi: spitalele, cladiri de invatamant, cladiri […]

Detalii